WR BRD

Zrób miejsce dla życia

28.11.2019
Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym  wprowadza dwa nowe rozwiązania. To przepisy dotyczące tworzenia korytarzy życia i jazdy na suwak. Nowe rozwiązania, wejdą w życie 6. grudnia 2019 r. Zaproponowane regulacje, które od wielu lat funkcjonują w wielu krajach Europy, mają doprecyzować obecnie obowiązujące w Polsce przepisy, a...
czytaj dalej »

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu doposażył kolejną jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej, w niezbędny sprzęt

17.09.2019
Jednostki OSP, które często jako pierwsze przyjeżdżają  na miejscu wypadku, muszą dysponować profesjonalnym sprzętem technicznym umożliwiającym skuteczną pomoc ofiarom zdarzeń komunikacyjnych. Dlatego też ważne jest sukcesywne doposażenie tych jednostek w odpowiednie wyposażenie ratownicze, które umożliwia dotarcie do osób ranny...
czytaj dalej »

W trosce o rowerzystów…

03.09.2019
Poznański WORD po raz kolejny przygotował szkolny kalendarz rowerzysty na rok szkolny 2019/2020 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu od lat współpracuje z placówkami oświatowymi z Wielkopolski w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego; przygotowuje i wydaje pomoce edukacyjno-oświatowe kierowane do najmłodszych uczestników ru...
czytaj dalej »

Nowy sprzęt dla wielkopolskich strażaków

09.07.2019
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu doposażył kolejne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, w niezbędny sprzęt. Poznański WORD, w ramach swojej działalności wypracowuje środki finansowe, które w części przeznaczone są na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wydatki te, corocznie, zatwierdzane są przez Wojewódzką ...
czytaj dalej »

Deszczo-odporni rajdowcy

28.05.2019
We wtorkowe przedpołudnie, 28 maja 2019 r., na trasach rowerowych prowadzących w kierunku kompleksu leśnego Dębina, zauważalni byli rowerzyści z numerami startowymi. Mimo, zdawać by się mogło, niesprzyjającej aury, z 12 poznańskich podstawówek wyruszyli uczestnicy XII Eko - Rajdu Drogami Rowerowymi Poznania, by w gwiaździstym zjeździ...
czytaj dalej »

Wojewódzkie finały szkolnych konkursów bezpieczeństwa w ruchu drogowym za nami

23.05.2019
Od wielu lat konkursom BRD przyświeca idea propagowania wiedzy za zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, właściwych zachowań na drodze, wpajania zasad udzielania pierwszej pomocy. Wojewódzki finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, dla uczniów szkół podstawowych, pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopol...
czytaj dalej »

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu

28.02.2019
19 lutego 2019 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu. Obrady prowadził Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady BRD. W pierwszej części Dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego omówili działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na ...
czytaj dalej »

POJAWIAJĄ SIĘ KOLEJNE PUNKTY NA MAPIE MIASTECZEK DROGOWYCH W WIELKOPOLSCE

16.10.2018
Wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności zachowania na drodze to przepis na bezpieczeństwo na drogach. Poznański WORD działa intensywnie w szerzeniu wiedzy na obydwu płaszczyznach, przede wszystkim w grupie najmłodszych uczestników ruchu. Organizuje  pogadanki dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, wyposaża placówki edu...
czytaj dalej »

Cztery kolejne wielkopolskie jednostki OSP z nowym sprzętem

26.09.2018
Wielkopolskie Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego cyklicznie doposażają jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, służb ratunkowych w niezbędny sprzęt. WORD Poznań, w ramach swojej działalności wypracowuje środki finansowe, które w części przeznaczone są na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wydatki te zatwierdzan...
czytaj dalej »

AKCJA SENIOR WIDOCZNY = SENIOR BEZPIECZNY

26.09.2018
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu dba o bezpieczeństwo komunikacyjne nie tylko najmłodszych Wojewódzki Ośrodek Ruchu w Poznaniu, we współpracy z Policją, Strażą Miejską, dostrzegli konieczność objęcia  edukacją ważnej grupy uczestników ruchu drogowego, jaką są osoby starsze. Jest to szczególnie ważne z punktu ...
czytaj dalej »

Copyright 2012 © WRBRD
projekt strony POZitive.pl