WR BRD

Skład osobowy WR BRD


1.

Przewodniczący

Marek WOŹNIAK
Marszałek Województwa Wielkopolskiego

2.

Zastępca Przewodniczącego

Michał ZIELIŃSKI
Wojewoda Wielkopolski

3.

Zastępca Przewodniczącego

nadinsp. Piotr MĄKA
Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji

4.

Sekretarz

  Agnieszka KUBIAKOWSKA – MICHALAK
Dyrektor Departamentu Infrastruktury UMWW w Poznaniu

Członkowie Wojewódzkiej Rady BRD

5.

Wojciech JANKOWIAK
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

6.

Mateusz RUSINOWSKI
St. specjalista Wydział Infrastruktury i Rolnictwa WUW

7.

Paweł KATARZYŃSKI
Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

8.

Maciej KUPKA
Zastepca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami GDDKiA w Poznaniu

9.

 st. bryg. Dariusz MATCZAK
Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

10.

podinsp. Karol SEKULA
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

11.

Jacek GURSZ
Przewodniczący Gmin
i Powiatów Wielkopolski
Burmistrz Miasta Chodzieży

12.

Jacek SKROBISZ
Starosta Wolsztyński

13.

Aleksander ŻOŁĘDZIOWSKI
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Poznaniu

14.

mjr Adam POLINKIEWICZ
Wojewódzki Sztab Wojskowy
w Poznaniu

 15.

Piotr ŚNIEGOWSKI
Przewodniczący Konwentu Zarządców Dróg Powiatowych
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Ostrowie Wielkopolskim

16.

Agnieszka DĘBIAK-KRÓL
Starszy Wizytator
Wielkopolskie Kuratorium Oświaty
w Poznaniu

17.

Sławomir CHRZANOWSKI
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu

18.

Piotr FLOREK
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie

19.

Jarosław SOBCZAK
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lesznie

20.

Zbigniew PRZEWOREK
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile

21.

Włodzimierz BOGACZYK
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu

Copyright 2012 © WRBRD
projekt strony POZitive.pl