WR BRD

Skład osobowy WR BRD


1.

Przewodniczący

Marek WOŹNIAK
Marszałek Województwa Wielkopolskiego

2.

Zastępca Przewodniczącego

Łukasz MIKOŁAJCZYK
Wojewoda Wielkopolski

3.

Zastępca Przewodniczącego

insp. Piotr MĄKA
Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji

4.

Sekretarz

  Agnieszka KUBIAKOWSKA – MICHALAK
Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Członkowie Wojewódzkiej Rady BRD

5.

Wojciech JANKOWIAK
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

6.

Mateusz RUSINOWSKI
St. specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

7.

Paweł KATARZYŃSKI
Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

8.

Maciej KUPKA
p.o. Zastepcy Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Poznaniu

9.

 mł. bryg. Dariusz MATCZAK
Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

10.

mł. insp. Stanisław MAŁECKI
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

11.

Jacek GURSZ
Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Wielkopolski
Burmistrz Miasta Chodzieży

12.

Jacek SKROBISZ
Starosta Wolsztyński

13.

Aleksander ŻOŁĘDZIOWSKI
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Poznaniu

14.

mjr Adam POLINKIEWICZ
Wojewódzki Sztab Wojskowy
w Poznaniu

 15.

Jerzy SZCZEPAŃSKI
Forum Zarządców Dróg
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Gnieźnie

16.

Alicja RAJEWICZ
Starszy Wizytator
Kuratorium Oświaty w Poznaniu

17.

Sławomir CHRZANOWSKI
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu

18.

Piotr FLOREK
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie

19.

Agnieszka BRZEZIŃSKA
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lesznie

20.

Zbigniew PRZEWOREK
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile

21.

Włodzimierz BOGACZYK
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu

Copyright 2012 © WRBRD
projekt strony POZitive.pl