WR BRD

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu

22.03.2022

21 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu. Obrady prowadził Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady BRD.
W pierwszej części Dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego omówili działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach naszego regionu, realizowane przez poszczególne ośrodki w 2021 r. oraz przedstawili plany wydatków w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2022 rok w Wielkopolsce, które zostały zatwierdzone przez Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
W drugiej części posiedzenia przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Państwowej Straży Pożarnej, Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad omówili stan bezpieczeństwa oraz działania podejmowane na drogach Wielkopolski w ubiegłym roku oraz planowane przedsięwzięcia na rok bieżący.
Poniżej prezentacje przedstawione na posiedzeniu WR BRD.

Prezentacja – informacja GDDKiA Poznań nt. działań na drogach krajowych w zakresie nowych elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego.pptm

 

Prezentacja – informacja o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym za 2021 rok w województwie wielkopolskim..pptx

 

Prezentacja – Zdarzenia na Drogach 2022.pptx

 

Prezentacja – realizacja zadań na drogach wojewódzkich Województwa Wielkopolskiego w 2021 roku.pptx

 

Copyright 2012 © WRBRD
projekt strony POZitive.pl