WR BRD

Szkolne centra BRD


Szkolne centra BRD utworzone przy pomocy WORD w Poznaniu

Zadaniem Szkolnych Centrów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest prowadzenie działalności oświatowej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wychowania komunikacyjnego, upowszechnianie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przygotowanie uczniów szkół do egzaminu i przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową.

[mappress mapid=”1″]

Copyright 2012 © WRBRD
projekt strony POZitive.pl