WR BRD

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu

24.01.2024

23 stycznia 2024 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu. Obrady prowadził Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady BRD.
W pierwszej części Dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego omówili działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach Wielkopolski, realizowane przez poszczególne ośrodki w 2023 r. oraz przedstawili plany wydatków, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2024 rok w naszym regionie. Wykonanie planu wydatków za 2023 rok oraz plan wydatków na rok 2024 zostały zatwierdzone przez Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Państwowej Straży Pożarnej, Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad omówili stan bezpieczeństwa oraz zadania zrealizowane na rzecz poprawy BRD w ubiegłym roku a także przedstawili planowane przedsięwzięcia na rok bieżący.
Wojewódzka Rada BRD działa przy marszałku województwa jako wojewódzki zespół koordynacyjny w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. W jej skład wchodzą wojewoda, wojewódzki komendant Policji, wojewódzki inspektor transportu drogowego oraz przedstawiciele m.in. zarządców dróg, samorządów lokalnych, Państwowej Straży Pożarnej. Do zadań WR BRD w Poznaniu należy w szczególności opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej.

 

Pliki do pobrania:
Prezentacja GDDKiA
Prezentacja POLICJA
Prezentacja STRAŻ POŻARNA

Copyright 2012 © WRBRD
projekt strony POZitive.pl