WR BRD

AKCJA SENIOR WIDOCZNY = SENIOR BEZPIECZNY

26.09.2018

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu dba o bezpieczeństwo komunikacyjne nie tylko najmłodszych

Wojewódzki Ośrodek Ruchu w Poznaniu, we współpracy z Policją, Strażą Miejską, dostrzegli konieczność objęcia  edukacją ważnej grupy uczestników ruchu drogowego, jaką są osoby starsze. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa na drodze. Częstokroć  seniorom powierzamy swoje pociechy, by zostały bezpiecznie odprowadzone lub odwiezione do przedszkoli, szkół, na zajęcia dodatkowe itd. Na osobach tych ciąży więc podwójna odpowiedzialność za zdrowie i życie, swoje i najbliższych.

Dlatego też, wraz władzami  powiatów gnieźnieńskiego i wrzesińskiego Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu zorganizował pilotażowy program edukacyjny dla seniorów, pod nazwą Senior Widoczny = Senior Bezpieczny.

Spotkania miały miejsce 26 września, we Wrzesińskim Ośrodku Kultury oraz 28 września w Gnieźnie, w Szkole Podstawowej nr 9. Przy udziale policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego i Prewencji Komend Powiatowych Policji, Straży Miejskiej, przedstawicieli PCK, uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie przedstawiono  problematykę zagrożeń, jakie mogą spotkać seniorów na drodze, omówiono sposoby ich uniknięcia – między innymi poprzez zwiększenie widoczności niechronionych uczestników ruchu – zwłaszcza pieszych i rowerzystów. Za teorią poszła praktyka; przedstawiciele poznańskiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego wyposażyli wszystkich uczestników spotkania w elementy odblaskowe – kamizelki i kolorowe zawieszki.

Uczestnicy spotkania mieli okazję do odświeżenia wiedzy o obowiązkowym wyposażeniu jednośladów.

Tematykę tę przybliżyli funkcjonariusze policji z wydziału ruchu drogowego, którzy w detalach przedstawili wpływ poszczególnych elementów wyposażenia roweru na poziom bezpieczeństwa rowerzystów. Poruszono też tematykę ścieżek rowerowych i zasady prawidłowego poruszania się po nich (m.in. kontrapasy i śluzy rowerowe).

Ogromnym powodzeniem cieszyły pokazy wolontariuszy współpracujących z Polskim Czerwonym Krzyżem, którzy przeprowadzili dla uczestników  spotkania szczegółowy pokaz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zdobytą wiedzę uczestnicy  sprawdzali w praktyce, ćwicząc na fantomie.

Seniorzy mogli sprawdzić swój czas reakcji oraz koordynację wzrokowo-ruchową na urządzeniu zwanym Aparatem Piórkowskiego, które cieszyło się dużym powodzeniem. Można też było zmierzyć się z mini torem przeszkód, który należało przebyć z założonymi na oczy alkogoglami imitującymi nasze postrzeganie po spożyciu alkoholu.

Dodatkowo, wszyscy, którzy przybyli na spotkanie swoim rowerem, mogli go oznakować i zarejestrować w bazie danych Policji lub Straży Miejskiej.

WORD w Poznaniu zadbał też o to, by każdy gość spotkania otrzymał na koniec upominki zwiększające widoczność w ruchu drogowym podczas złej pogody lub po zmroku – kamizelki i elementy odblaskowe. Organizatorów akcji zaskoczyła bardzo wysoka frekwencja, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu seniorów zagadnieniami bezpieczeństwa na drodze.

Bazując na doświadczeniach programu pilotażowego Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu planuje kolejne edycje spotkań dla grup starszych uczestników ruchu drogowego na terenie naszego województwa.

Copyright 2012 © WRBRD
projekt strony POZitive.pl